Min Side - Ofte stilte spørsmål

Min Side er DNTs  kundeportal. Min Side inneholder informasjon og tjenester for deg som driver med hest registrert i DNT. På forsiden av www.travsport.no finner du tilgang til portalen øverst i menyen på venstre side.

Logg inn her

Brukernavn og passord

Brukernavnet ditt er e-postadressen din. Førstegangspassord er tilsendt på e-post/sms ved registrering av brukeren. Dette bør endres ved første pålogging. Dersom du har glemt passordet ditt, kan du få tilsendt nytt passord på sms ved å klikke "Glemt passord" på innloggingssiden.

Kundeservice 

Har du problemer med innlogging, ta kontakt med DNTs servicetorg på e-post (post@travsport.no) eller telefon 22 95 60 00.

Nettinnmelding

Nettinnmelding er tilgjengelig for alle med gyldig norsk trenerlisens (profesjonell og amatør) og via portalen kan man melde travhest til totalisatorløp. I mars 2021 ble ny nettinnmelding lansert i Min Side. Har du ikke pålogging til Min Side? Da anbefaler vi at du tar kontakt med vårt Servicetorg i god tid før du skal melde hest.

Tollpapirer

Vi gjør oppmerksom på at det er den som bestiller tollpapirer som er ansvarlig for at tollbehandlingen blir gjort etter gjeldende regelverk. Dette gjelder både fastsettelse av verdi på hesten, samt å sørge for registrering av hesten både inn og ut av landet blir gjort korrekt.

Tolldeklarasjonene og tollgarantien har en gyldighet på totalt 10 dager (5 dager før og 5 dager etter løp). Dette medfører at hesten ikke kan bli igjen i utlandet hvis den har reist på disse papirene.

Vi ber om at tollpapirene bestilles så raskt som mulig etter at løpet er starterklært. Ved bestilling senere enn to virkedager før løpet vil det tilkomme et ekstra gebyr for dette (prisliste).

Har du behov for å få laget tollpapirer utenom DNTs arbeidstid, må du ta kontakt med tollen. Hesten er fritatt for krav om veterinærattest (les mer på www.mattilsynet.no om Egenerklæringsskjema for konkurransehest i Norden), men du må regne med at du må deponere penger for momsverdien av hesten.

Medlemsbevis - for travlagsmedlemmer

Er du medlem av et travlag har du ditt medlemsbevis digitalt på Min Side. Logg deg inn, og klikk deg så inn på "Mitt Medlemskap". På siden du nå kommer til vil det være merket et valg for "medlemsbevis". Klikker du på denne vil du få opp ditt bevis. 

Mine eide hester 

Oversikten viser hester du er ansvarlig eier for. Det vises varsel eller stopp-symbol dersom det er anmerkninger om hesten som gjør at den ikke er startberettiget.

Endre adresse i Min profil

Klikk på brukernavnet øverst i høyre hjørne og velg "Min Profil". Her finner du hvilke kontaktinformasjon vi har lagret om deg og du kan endre postadresse, e-postadresse og telefonnummer. 

Registrere/endre kontonummer

Registrere/endre kontonummer finner du inne på Min Profil (meny under brukernavnet)Her får du opp en liste over dine kundeavtaler. Det kan være flere kundeavtaler dersom du har lisens, flere eierskap, osv. i DNTs register. Sørg for at dine aktive kundeavtaler er satt opp mot riktig kontonummer. 

E-postfaktura

E-postfaktura kan aktiveres ved å gå inn på Min Profil (meny under brukernavnet). Finn den aktuelle kundeavtalen og aktiver ved å klikke på knappen som heter Faktura på e-post. Dersom du allerede har aktiv eFaktura-avtale (aktivert i nettbank) er det ikke mulig å aktivere e-postfaktura. Merk at du alltid kan finne fakturaene fra DNT på Min Side selv om du har avtale om eFaktura.  

Digital fødselsmelding

Oppdrettere kan levere føllregistrering via Min Side. Er det registrert i DNTs systemer at du har en hoppe som er bedekt, vil du få opp mulighet for å registrere føll i oversikten for "mine eide hester". Når registreringen er fullført vil den sendes til saksbehandler i DNT. Blir fødselsmeldingen godkjent vil du motta beskjed om dette i Min Side, og hvis den ikke blir godkjent vil saksbehandler ta kontakt med oppdretter via e-post.