Oppdatering om USAI sulkyer

Skrevet av Det Norske Travselskap,  07.10.2023
Artikkelbilde
USAi Arrow sulky. Foto: hesteguiden.com

Sulkymodellene USAi WINNER og USAi ARROW har vært ilagt bruksforbud i travløp siden 14.august 2023. Nedenfor gis det informasjon om hva som gjelder for sulkymodellene videre. 

USAi WINNER og ARROW ble ilagt bruksforbud som følge av flere hendelser der låsehodene, det vil si den ytterste delen av dragarmene på sulkyene som festes til hestens sele, knakk eller bøyde av i travløp. 

Et uavhengig selskap har på forlangende fra Hippos foretatt en analyse av kvaliteten på stålet som er benyttet til låsehoder på WINNER OG ARROW.

Resultatet av testene viser at stålet som er benyttet til låsehoder produsert til og med 2021 innehar forsvarlig kvalitet.

Tilsvarende har analysen vist at kvaliteten på stålet som er benyttet i låsehodene produsert i 2022 og 2023 ikke tåler påkjenningen de blir utsatt for under travløp, og derfor må byttes ut.

Med bakgrunn i dette gjelder følgende:

  • USAI WINNER og USAi ARROW vogner som er produsert frem til og med 2021 og med låsehoder i stål (orginalt fra produsent) kan igjen brukes i travløp fra og med dagens dato. 

  • USAi WINNER og USAi ARROW vogner som er produsert før 2017 og med låsehoder i aluminium, samt vogner produsert i 2022 og 2023 med låsehoder i stål, må bytte låsehodene til nye forsterkede låsehoder i stål. Dette gjelder selvom vognen tidligere i år eller i fjor (2022/2023) har fått byttet låsehoder fra aluminimum til stål.

Det nye forsterkede låsehodet i stål har tre (3) innfestinger i stedet for syv (7), og er derav også kortere. 

Låsehodene vil bli sendt fra produsenten i Finland og til forhandlere av USAi WINNER og USAi ARROW vogner i Norge i løpet av kort tid. Skifting av låsehoder på vogner der dette er påkrevet skal godkjennes av forhandler, som stempler/signerer på et bekreftelsesdokument ustedt av produsenten i Finland.

Før vogner som er pålagt å bytte låsehoder kan tas i bruk i travløp, skal bekreftelsesdokumentet med stempel/signatur fra forhandler i Norge fremvises for plassjef på den banen der sulkyen skal benyttes.  

Forhandlere av USAi WINNER og USAi ARROW i Norge er:

Hestesport-Centeret A/S    916 36 878    post@hestesportcenteret.no

Øistein Eriksen                  915 18 043    oei-e@online.no