Om DNT

Om Det Norske Travselskap

 

Det Norske Travselskap (DNT) ble stiftet i 1875.  DNTs organisasjon består av lokale travlag og forbund, og medlemmene i disse. Sentraladministrasjonen organiserer virksomheten innen sporten etter retningslinjer gitt av det politisk valgte styret. På nasjonalt nivå er travsporten underlagt Landbruks- og matdepartementet.

Det Norske Travselskap er en medlemsorganisasjon som består av 11 travforbund og 162 travlag fordelt i hele landet. Det er ca. 10 000 medlemmer organisert i lokallagene, og lokallagene stiller representanter til travets høyeste organ – generalforsamlingen.
Styret består av 6 medlemmer (inklusive ansattes representant) og 3 varamedlemmer, valgt av generalforsamlingen.

Informasjon om DNTs styremedlemmer finner du her

Administrasjonen er delt inn i fire avdelinger; sportsavdelingen, avdelingen for hestevelferd og dopingkontroll, avl- og sertifiseringsavdelingen og organisasjonsavdelingen.
Administrasjonen holder til i lokaler i Hestesportens Hus, Bjerke Travbane i Oslo.

Informasjon om DNTs ansatte finner du her

Tilsluttede travforbund og lag

Travlagene er bærebjelken i norsk travsport, og de 162 medlemslagene er å finne fra Tana og Varanger i nord til Lista i sør. Gjennom kunnskap og erfaring opparbeidet gjennom generasjoner, er medlemmene travsportens viktigste resurs.

Stjerner som Alm Svarten, Atom Vinter, Tekno Odin, Rex Rodney, Tamin Sandy, Muscles Wiking B.R., Support Justice med flere, er resultat av hardt og planmessig arbeid. Det er i lokalmiljøene travstjernene skapes, og neste stjerne er det kanskje du som står som lykkelig eier av. Målet med arbeidet som gjøres i vår organisasjon, er at norsk travsport skal bli en folke- og familiesport med hesten i sentrum.

Rekruttering

Travlaget du er/blir medlem i er tilsluttet Det Norske Travselskap, som organiserer norsk travsport. Gjennom ditt medlemskap er du med å bestemmer hvordan norsk travsport skal være i dag og i fremtiden. Travsporten er i kontinuerlig utvikling og ditt engasjement er viktig for sportens fremtid. Ditt medlemskap gir deg også mange medlemsfordeler.

Travsportens inntekter kommer fra hesten gjennom spill i trav- og galoppløp. Hvor mye det omsettes for i spillet, er avgjørende for størrelsen på løpspremiene til hesteeiere og oppdrettere. Tilskuddene til treningsanlegg, kurs og generelt organisasjonsarbeid ute i lag og forbund, er også avhengig av spilleomsetningen. Det er derfor viktig at vi alle er aktive ambassadører for spill på hest.

Sport

Norsk travsport
Kappkjøring med hest - det vi i dag omtaler som travsport - er den eldste organiserte sportsgren i Norge. De første kjente, organiserte travløp ble arrangert i 1832, og i 1875 ble Det Norske Travselskap stiftet.

Kappkjøring med hest - det vi i dag omtaler som travsport - er den eldste organiserte sportsgren i Norge. De første kjente, organiserte travløp ble arrangert i 1832, og i 1875 ble Det Norske Travselskap stiftet.

Bakgrunnen for utviklingen av travløp var blant annet at en rask landeveishest var et samfunnsmessig mål, som spesielt presteskapet arbeidet for å utvikle på 1700-tallet. På landsbygda ble arbeidshester brukt til kappkjøring for konkurranse og underholdning.

Travløp knyttet opp mot organisert veddemål - totalisatorspill - har pågått her i landet siden 1928, og spillselskapet Norsk Rikstoto ble stiftet i 1982.

I Norge har vi 11 travbaner som arrangerer travløp med totalisatorspill fast. Spredt over hele landet fra Kristiansand i syd til Harstad i nord avvikles nesten daglig travkjøringer. Årlig arrangeres over 4500 travløp. Mer enn 5500 travhester deltar i konkurranse om ca 175 millioner kroner som årlig deles ut i premier. Total spillomsetning på travløp i Norge var i 2016 ca 3,8 milliarder kroner.

I tillegg kjøres det travløp lokalt og regionalt på ytterligere 11 regionbaner, og en rekke lokalbaner.
Travsportens viktigste oppgave i dag er å bidra til å bevare hesten i vårt land gjennom midler fra spillomsetningen i travløp.

Rekruttering til travsporten skjer blant annet gjennom ponnitrav. Over 1000 barn og unge er lisensierte til å delta i travløp med ponnier.

Næring og Avl

 

Norges totale hestebestand på ca 125.000 hester. Disse sysselsetter ca. 16 500 årsverk. Travhestene er fordelt mellom den
norske rasen kaldblodshesten og den opprinnelig amerikanske varmblodshesten. Det er i Norge i dag en noe større andel kaldblodshester enn varmblodshester.

DNT er den norske raseorganisasjonen for travhester, og er dermed ansvarlig både for registrering/ sertifisering og stambokføring av disse, samt for å bidra til en sunn avl av traverrasen.

Travhesten er av stor samfunnsøkonomisk betydning, og fører til en verdiskapning i størrelsesorden 8 milliarder kroner pr år. Regner man med ikke bare selve hesteholdet, men også den rekken av aktiviteter knyttet til bruken av travhesten, representerer dette rundt 16.500 næringsårsverk. Flere tilknyttede næringer er også avhengige av hestesporten.