Påtalekomitéens beslutning om påtale

Skrevet av Det Norske Travselskap,  09.10.2023
Artikkelbilde

DNTs Påtalekomité behandler saker om brudd på DNTs regelverk, og beslutter om det i slike saker skal reises påtale til DNTs Domskomité.

I møte den 28.september 2023 besluttet Påtalekomitéen å reise påtale i følgende saker:

Sak 1: 

Påtalekomitéen har besluttet å reise påtale mot ansvarlig trener Johan Kringeland Eriksen for overtredelse av Løpsreglementets § 4-10 (1) b), for å ha deltatt i travløp med hest som ikke var i konkurransemessig skikk. 

Påtalekomitéen har nedlagt påstand om bot pålydende NOK 10 000, -, jf. DNTs Lov § 11-5 (1) b). 

Sak 2:

Påtalekomitéen har besluttet å reise påtale mot ansvarlig trener Connie Engebråthen for uaktsom overtredelse av Antidopingreglementets § 3 (1) b) og i), samt forsettlig overtredelse av Antidopingreglementets § 3 (1) e) og h).
Regelbruddene omfatter følgende:

  • Positiv dopingprøve avlagt etter løp av hesten Become, jf. § 3 (1) b).
  • Mangelfull føring av helsekort, jf. § 3 (1) i).
  • Regelstridig oppbevaring av reseptbelagte legemidler, jf. § 3 (1) h).
  • Oppbevaring av et forbudt stoff, jf. § 3 (1) e).

Påtalekomitéen har nedlagt påstand om bot pålydende NOK 40 000, -, jf. Antidopingreglementets § 13 (2) og (3).

Påtalebeslutningene er oversendt skriftlig til DNTs Domskomité.