Reglementsrevidering 2023

Skrevet av Det Norske Travselskap,  06.10.2023
Artikkelbilde

Fristen for å sende inn innspill til endringer i DNTs Løpsreglement og Lisensbestemmelser utvides til 22.oktober 2023.

Det nyopprettede reglementsrevideringsutvalget skal fremlegge forslag til endringer i DNTs Løpsreglement for DNTs styre og med ikrafttredelse 1.1.2024.

Reglementsrevideringsutvalget ble vedtatt opprettet av DNTs generalforsamling 29.april i år. Utvalget består av følgende personer:

Rolf Brandsvold           autorisert dommer
Kristian Borud              autorisert hovedstarter
Espen A. Schem          leder Norsk Travtrenerforening
Charlotte Tuverud        leder Norsk Travamatørforening
Hanne Sæbø               DNTs administrasjon

Enkeltpersoner og organisasjonsledd (travlag og forbund) bes om å sende inn sine innspill til endringer senest innen 22.oktober 2023 til post@travport.no.