Styrets innspill til strategi og budsjett

Skrevet av Det Norske Travselskap,  06.10.2023
Artikkelbilde

Styret har under sitt styremøte hatt en gjennomgang av forslag til terminliste for 2024 og gitt innspill til arbeidet med budsjett 2024.

Styret ser svært alvorlig på den drastiske nedgangen i antall bedekninger for begge raser. En kraftig svekket hestepopulasjon over tid og dårlige rammebetingelser, gjør at styret er klar til å sette i verk en rekke tiltak for å motvirke dette. Dette omfatter blant annet ulike tiltak som er foreslått etter utviklingskonferansen. Styret ba administrasjonen hensynta utvikling av følgende områder i budsjettarbeidet for 2024:  

  • Arrangementsutvikling
  • Arbeid med samarbeidspartnere (sponsorarbeid)
  • Andelslag
  • Sosiale medier og digitale verktøy
  • Omdømme og synlighet
  • Rammebetingelser for hestesporten

Styret vil under en treårsperiode fra 2024 tilføre premiene med 25 millioner kroner ekstra hvert år. For å få til dette er styret beredt til å låne inntil 150 millioner kroner til driften av norsk travsport. Styret mener å kunne gjøre dette med bakgrunn i fremtidige inntekter fra tomtesalg ved Bjerke Travbane Eiendom AS, der første del vil komme i 2027.

Videre er det besluttet at det ikke vil gjøres endringer i banestrukturen i Norge de nærmeste fem årene. Styret presiserer i den forbindelse viktigheten av at driftsselskapene utnytter anleggene ved travbanene på en måte som skaper inntekter fra annen virksomhet enn travsport.

Terminlisten 2024
Under styremøte 29. august (nr. 12-2023) behandlet styret antall V75-dager og ga sine innspill til den kommende utarbeidelse av planen. Etter dette ble et terminlisteforslag sendt ut høring, med høringsfrist 4. oktober. Under styremøtet fikk styret en foreløpig orientering om høringsinnspillene. Endelig terminliste vil bli behandlet i et ekstraordinært møte innen kort tid.