DNT Organisasjon

Det Norske Travselskap er en medlemsorganisasjon som består av 11 travforbund og 162 travlag fordelt i hele landet. Cirka 10000 medlemmer er organisert i lokallagene. 
Styret i DNTbestår av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer, valgt av generalforsamlingen, samt ansattes representant. Styreleder er Erik Skjervagen.

Administrasjonen er delt inn i tre avdelinger; administrasjon og kommunikasjon, avdeling for sport og avl, og avdeling for hestevelferd.
Administrasjonen holder til i lokaler i Hestesportens Hus, Bjerke Travbane i Oslo.

Informasjon om DNTs styremedlemmer finner du under ”DNTs styre” i menyen til høyre på denne siden.

Hvordan blir jeg medlem?

1. Du kan fylle ut "Bli medlem"-formularet som du finner i menylinjen øverst på www.travsport.no.
2. Du kan kontakte forbundssekretæren i din region, han/hun bistår deg med innmelding. Oversikt over forbundssekretærer finner du her:
http://www.travsport.no/Organisasjon/ForbundLag/Det-Norske-Travselskaps-Forbundssekeretarer/
3. Vet du hvilket travlag du vil bli medlem i, ta kontak med deres medlemsansvarlige.

Hvor mye koster det å være medlem?

Det er travlagene selv som på sine generalforsamlinger vedtar medlemskontingenten for kommende år. Kontingenten blir sendt ut i starten av januar hvert år. Kontakt det aktuelle travlaget eller din forbundssekretær for opplysninger rundt kontingentsatsen.