Avl og registrering

Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

Det Norske Travselskap er stambokfører for travhester i Norge. Her får du nyttig informasjon om avl, oppdrett og sertifisering av travhester.


Avlssesongen 2023
Valg av hingst, bedekning og stasjon

Testparring – www.breedly.com
Er du forsatt usikker på hvilken hingst du skal velge til hoppen din? Da anbefaler vi å bruke www.breedly.com. På denne nettsiden kan du velge hoppe og hingst for å se hestenes avstamming i fem generasjoner bakover, samt avlsindeks (BLUP-tall) og innavlskoeffisient. 

Oversikt over sædstasjoner
Trenger du å komme i kontakt med en sædstasjon? Klikk her 

Hingster til bruk i avl
DNT har en egen side for oversikt over kårede og avlsvurderte hingster, samt hvilke importhingster som er godkjent for bruk i Norge. Klikk her

Innavl og slektskap hos kaldblodstraveren
Innavl forårsakes av parring mellom beslektede individer, og har flere uønskede konsekvenser. Det er grunn til å skille mellom uønskede konsekvenser på individnivå og på populasjonsnivå. Les mer om innavl og slektskap hos kaldblodstraveren her

Viktig presisering om Avls- og registreringsreglementet 2022
§ 4-4 Krav til hingsten
Bare hingster som er avlsvurdert (varmblods) eller kåret/avlsgodkjent (kaldblods) som brukes til avl i Norge vil gi avkommene fulle rettigheter.
Utenlandsk hingst som skal brukes i norsk avl skal tilfredsstille registreringsreglementet i landet hingsten kommer fra. Hingst som har blitt tilført forbudte stoffer eller utsatt for forbudte metoder som har medført, eller ville medført, livstids startforbud i henhold til DNTs Forbuds- og karenstidsbestemmelser, jf. DNTs Antidopingreglements §4, skal ikke benyttes i avl i Norge. D
Det innebærer at hingster som for eksempel Propulsion ikke kan benyttes på norskregistrerte hopper.

 

Føll født i 2023

Du kan på en enkel måte innrapportere resultat av bedekning 2022 i DNTs kundeportal Min Side. Når fødselsmeldingen er godkjent, kan man se dette på Min Side. Dersom fødselsmeldingen ikke blir godkjent, vil saksbehandler ta kontakt med oppdretter. Vennligst ta kontakt med DNTs Servicetorg dersom du mangler brukertilgang til Min Side. 

For brukere som ikke har nettilgang sendes fødselsmeldingen på e-post eller via post. Samtlige fødselsmeldinger er sendt ut eller er tilgjengelig i Min Side. Dersom du ikke er bruker av Min Side eller ikke har mottatt fødselsmeldingen på e-post eller via post, vennligst ta kontakt med oss på post@travsport.no

Innrapporterte bedekninger 2022
Vedlagt følger liste over hopper som er registrert bedekt i 2022. Se oversikt her. Hvis du ikke finner hoppen din på listen må du ta kontakt med hingsteholder. Hingsteholder må gi DNT skriftlig beskjed om hoppe, hingst og bedekningsdato. 

Ved bedekning i utlandet er hoppeier selv ansvarlig for å gi beskjed til DNT. Dersom bedekning 2022 ikke er innrapportert vil du ikke ha mulighet for å innrapportere resultat av bedekning for 2021.

Sertifiseringspakker for føll 
Sertifiseringspakker sendes til oppdretter fortløpende.

 

Kvalitetssikring i oppdrett av norsk travhest 

Dette er DNTs kvalitetssikringssystem for oppdrett. Systemet er ment å følge det enkelte individ, gjerne karrieren ut.
Systemet er inndelt i avsnitt med spesifikke områder. Vi mener områdene påvirker kvaliteten til den ferdig hesten. Innenfor det enkelte området vil oppdretteren bli bedt om å krysse av ved en del spørsmål. Dette er detaljer som vi mener har betydning for hestens utvikling og som vil være opplysende ved overtagelse/kjøp av hesten. Noen av avsnittene er ment å fylles ut av veterinær/hovslager eller i samarbeide med disse.

Last ned kvalitetssikringpermen her

Avlsplaner

Avlsplanene legger føringer for hvordan hesterasen skal bevares og utvikles i Norge. Les avlsplaner for kaldblodshesten og varmblodshesten ved å klikke her

Rase- og interesseorganisasjoner

I tillegg til Det Norske Travselskap har vi i Norge to rase- og interesseorganisasjoner for avl av travhester. Begge organisasjonene jobber for å fremme oppdrett av travhester i Norge. Besøk deres hjemmesider for mer informasjon om den hesterasen som interesserer deg.

Veikle Balder for kaldblodshesten – www.veiklebalder.no
Travavl.no for varmblodshesten – www.travavl.no

 

Husk at hoppa lager føllet. Oppdretteren lager hesten. 
Lykke til med årets avlssesong!